Đại gia đầu sỏ

Đại gia đầu sỏ (tiếng Ukraina: бізнес-олігарх), thường chỉ đến giới tài phiệt Đông Âu, về đại thể là một trùm tư bản vốn kiểm soát đủ các nguồn tài nguyên tạo ảnh hưởng đến nền chính trị quốc gia.[1][2] Lãnh đạo doanh nghiệp được coi là đại gia đầu sỏ nếu thỏa mãn những điều kiện sau:

 1. sử dụng thủ đoạn độc quyền nhằm chi phối một ngành kinh tế;
 2. sở hữu quyền lực chính trị vừa đủ để thúc đẩy quyền lợi của riêng mình;
 3. kiểm soát rất nhiều doanh nghiệp vốn điều phối mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh của họ.[2]

Nói một cách khái quát hơn thì đầu sỏ kinh doanh là một "thành viên của chế độ quyền lực tập trung; tức là bộ phận của một nhóm thiểu số nắm giữ quyền lực trong một quốc gia".[3]

Xem thêm

Đối với lịch sử giới đại gia đầu sỏ ở các quốc gia hậu Liên Xô, xin xem:

Tham khảo

 1. ^ Guriev, Sergei; Rachinsky, Andrei (2005). “The role of oligarchs in Russian capitalism”. Journal of Economic Perspectives. 19 (1): 131–150. doi:10.1257/0895330053147994.
 2. ^ a b Chernenko, Demid (2018). “Capital structure and oligarch ownership” (PDF). Economic Change and Restructuring: 1–29. doi:10.1007/S10644-018-9226-9.
 3. ^ “oligarch”. Oxford English Dictionary (ấn bản 3). Oxford University Press. tháng 9 năm 2005. (yêu cầu Đăng ký hoặc có quyền thành viên của thư viện công cộng Anh.)
 • x
 • t
 • s
Siêu giàu
Khái niệm
Các nhân vật
Khối tài sản
Danh sách
Người giàu
Các tổ chức
 • Largest companies by revenue
 • Largest corporate profits and losses
 • Largest financial services companies by revenue
 • Largest manufacturing companies by revenue
 • Public corporations by market capitalization
 • Charities
  • Philanthropists
 • Đại học
  • Endowment
  • Number of billionaire alumni
Khác
 • Cities by number of billionaires
 • Countries by number of billionaires
 • Countries by total wealth
 • Most expensive items
  • by category
 • Wealthiest animals
Xem thêm
 • Diseases of affluence
  • Affluenza
 • Argumentum ad crumenam
 • Prosperity theology
Từ thiện
 • Gospel of Wealth
 • The Giving Pledge
 • Chủ nghĩa tư bản phúc thiện
 • Venture philanthropy
Các câu nói
Truyền thông
 • Thể loại
  • Theo quốc gia
  • Commons
 • Tìm kiếm
  • Commons
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến kinh doanh này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s