Chế độ tài phiệt

Chế độ tài phiệt là một hình thức của chế độ quyền lực tập trung, trong đó một xã hội được thống trị hay kiểm soát bởi một thiểu số những công dân giàu có. Thuật ngữ được sử dụng lần đầu tiên được biết đến là vào năm 1652.[1]

Xem thêm

  • Tài phiệt

Chú thích

  1. ^ “Plutocracy”. Merriam Webster. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2012.
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến chính phủ này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s