Thiện nguyện

Thiện nguyện là một dạng chủ nghĩa vị tha bao gồm "các sáng kiến cá nhân, dành cho hàng hóa công cộng, tập trung vào chất lượng cuộc sống". Hoạt động thiện nguyện đối lập với các sáng kiến kinh doanh, vốn là những sáng kiến cá nhân dành cho hàng hóa tư nhân, tập trung vào lợi ích vật chất; và cùng với các nỗ lực của chính phủ, vốn là các sáng kiến công dành cho hàng hóa công cộng, tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các dịch vụ công.[1] Người chuyên làm công việc thiện nguyện được gọi là nhà hảo tâm hoặc nhà thiện nguyện.

Châu Á

Hoạt động từ thiện có một lịch sử lâu đời tại khu vực châu Á, việc thiện nguyện hay cách tiếp cận có hệ thống để làm việc thiện đã có từ thuở sơ khai.[2] Triết gia Trung Quốc là Mặc Tử (khoảng 470 – 391 TCN)

Xem thêm

Tham khảo

 1. ^ Robert McCully. Philanthropy Reconsidered (2009) tr.13
 2. ^ “Philanthropy in Asia needs a push from good government policies” (bằng tiếng Anh). 29 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2021.

Đọc thêm

 • Adam, Thomas. Philanthropy, Patronage, and Civil Society: Experiences from Germany, Great Britain, and North America (2008)
 • Burlingame, D.F. Ed. (2004). Philanthropy in America: A comprehensive historical encyclopaedia (3 vol. ABC Clio).
 • Curti, Merle E. American philanthropy abroad: a history (Rutgers UP, 1963).
 • Grimm, Robert T. Notable American Philanthropists: Biographies of Giving and Volunteering (2002) excerpt
 • Hitchcock, William I. (2014) "World War I and the humanitarian impulse." The Tocqueville Review/La revue Tocqueville 35.2 (2014): 145–163.
 • Ilchman, Warren F. et al. Philanthropy in the World's Traditions (1998) Examines philanthropy in Buddhist, Islamic, Hindu, Jewish, and Native American religious traditions and in cultures from Latin America, Eastern Europe, the Middle East, Africa, and Asia. online
 • Jordan, W.K. Philanthropy in England, 1480–1660: A Study of the Changing Pattern of English Social Aspirations (1959) online
 • Kiger, Joseph C. Philanthropists and foundation globalization (Transaction Publishers, 2011).
 • Petersen, Jørn Henrik, Klaus Petersen, and Søren Kolstrup. "Autonomy, Cooperation or Colonization? Christian Philanthropy and State Welfare in Denmark." Journal of Church and State 56#1 (2014): 81–104.
 • Reich, Rob, Chiara Cordelli, and Lucy Bernholz, eds. Philanthropy in democratic societies: History, institutions, values (U of Chicago Press, 2016).
 • Zunz, Olivier. Philanthropy in America: A history (Princeton UP, 2014).

Liên kết ngoài

 • Định nghĩa của thiện nguyện tại Wiktionary
 • Phương tiện liên quan tới Thiện nguyện tại Wikimedia Commons
 • History of Philanthropy, 1601–present compiled and edited by National Philanthropic Trust
 • x
 • t
 • s
Các chủ đề chính
Các dạng tổ chức từ thiện
Từ thiện và tôn giáo
Charity evaluators
 • Charity Navigator
 • CharityWatch
 • GiveWell
 • Giving What We Can
 • GuideStar
 • GiveWell
Các chủ đề khác
 • Alternative giving
 • Benefit concert
 • Charity shop
 • Click-to-donate site
 • Drive (charity)
 • Donor intent
 • Earning to give
 • Effective altruism
 • List of charitable foundations
  • List of wealthiest charitable foundations
 • Master of Nonprofit Organizations
 • Matching funds
 • Telethon
 • Volunteer grant
 • Wall of kindness
 • Warm-glow giving
 • x
 • t
 • s
Siêu giàu
Khái niệm
Các nhân vật
Khối tài sản
Danh sách
Người giàu
Các tổ chức
 • Largest companies by revenue
 • Largest corporate profits and losses
 • Largest financial services companies by revenue
 • Largest manufacturing companies by revenue
 • Public corporations by market capitalization
 • Charities
  • Philanthropists
 • Đại học
  • Endowment
  • Number of billionaire alumni
Khác
 • Cities by number of billionaires
 • Countries by number of billionaires
 • Countries by total wealth
 • Most expensive items
  • by category
 • Wealthiest animals
Xem thêm
 • Diseases of affluence
  • Affluenza
 • Argumentum ad crumenam
 • Prosperity theology
Từ thiện
 • Gospel of Wealth
 • The Giving Pledge
 • Chủ nghĩa tư bản phúc thiện
 • Venture philanthropy
Các câu nói
Truyền thông
 • Thể loại
  • Theo quốc gia
  • Commons
 • Tìm kiếm
  • Commons
Tiêu đề chuẩn Sửa dữ liệu tại Wikidata
 • GND: 4174264-3
 • NKC: ph135879